Tirsdag, d. 11. oktober 2016, afholdte Arctic Consensus dialogmøde med overskriften “Samarbejde og muligheder i Rigsfællesskabet”. Arrangementet blev afholdt i Arctic House på Vesterbro 79 i Aalborg midtby. Under arrangementet blev der holdt oplæg af Ulrik Pram Gad, ph.d., lektor fra Aalborg Universitet, Aaja Chemnitz Larsen, medlem af folketinget (IA) samt Michael Keldsen, advokat ved Kromann Reumert.

Ulrik Pram Gad tog i sit oplæg udgangspunkt i emner, som også er præsenteret i hans nyudgivne bog ’National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games’. Her præsenterede Gad nogle af de områder, som medvirker til at besværliggøre samarbejdet mellem Danmark og Grønland, hvor særligt synet på hinanden er hæmmende, men i bedring. Han anskuer Rigsfællesskabet som et redskab, der kan hjælpe Grønland mod selvstændighed og ikke som noget, der hindrer det.

Her præsenterede Gad et bud på hvordan vi undgår at spænde ben for hinanden i Rigsfællesskabet, samt forskellige perspektiver på hvad meningen er med fællesskabet. Han diskuterede blandt andet, hvordan Grønland har brug for input på sin vej til selvstændighed – men Danmark fylder alt for meget af horisonten.

Aaja Chemnitz Larsen præsenterede synspunkter på “Rigsfællesskabet: modstridende eller fælles interesser? ”, hvor hun fremlagde erfaringer og bud på en fremtidig konstruktion af Rigsfællesskabet. Aaja kom blandt andet ind på de chancer, der ligger i samarbejdet, og hvordan man kunne omfavne mulighederne på en konstruktiv måde i stedet for at fokusere på konflikterne.

Tredje oplægsholder, Michael Keldsen, fokuserede i sit oplæg på de udfordringer, der eksisterer i Rigsfællesskabet. Her fremlagde Keldsen nogle af konsekvenserne ved at stille spørgsmålstegn vedrørende Rigsfællesskabet, og brugte hertil eksempler på selvstændighedsønskets, sprogdebatten og skolesystemet. Yderligere fremførte han paralleller til US Virgin Islands (de tidligere dansk-vestindiske øer) og deres muligheder i forhold til USA.

Den efterfølgende debat afspejlede den store interesse, som de fremmødte havde for emnet. Der blev diskuteret emner som manglen på viden og opmærksomhed om Grønland i Danmark, ligheden mellem Danmark og Grønland, eller manglen på samme, og slutteligt hvordan den koloniale fortid påvirker forholdet mellem Danmark og Grønland den dag i dag.

publikum

Efter arrangementet blev alle deltagende budt til reception, hvor der blev serveret lidt godt til ganen og tapas-anretninger sponsoreret af Arctic Import.

Foto: Arctic Consensus