Aalborg Universitet udbyder nu en ny uddannelse kaldet Arktiske Studier, en specialisering under kandidatuddannelsen Kultur, Kommunikation og Globalisering (CCG). Uddannelsens fire semestre indledes pr. 1. september i år, hvis der melder sig minimum otte studerende.

De nye Arktiske Studier på Aalborg Universitet kan ses som et dansk humanistisk-samfundsvidenskabeligt sidestykke til naturvidenskabernes arktiske uddannelser, som f.eks. Danmark Tekniske Universitet udbyder (ARTEK).

Med det nye tilbud om en kandidatgrad i Arktiske Studier kommer Danmark ikke blot på omgangshøjde med højere uddannelser i Finland, Norge og Canada, men går også skridtet videre, mener lektor Robert C. Thomsen. Han leder CIRCLA, Centre for Innovation, Research in Culture and Learning in the Arctic, der tilbyder den nye specialisering.

Uddannelsen fokuserer som den første på bæredygtig udvikling i det arktiske område set ud fra en kulturel og social vinkel og den rummer naturligvis Aalborg Universitets velkendte varemærke, – problembaseret læring.

Den forestående mineraludvinding og storskalaprojekterne i Grønland aktualiserer uddannelsen.

Robert C. Thomsen vurderer, at kommende kandidater i arktiske studier kan finde arbejde i forskellige sammenhænge:

”Med den import fra og eksport til Grønland, der eksisterer i Nordjylland, vil det være oplagt at have vores kandidater placeret i erhvervsliv og erhvervsnetværk i Nuuk og Aalborg og dermed bidrage til en Arktisk ’hub’.De kan også finde plads i turismen. Erhvervet er under kraftig udvikling i Grønland, men foregår mange gange noget hovedkulds.

Og så er der naturligvis de offentlige institutioner. I Grønland f.eks. i forbindelse med mineral- og storskalaprojekter, hvor man ikke bare skal se på projekternes og minernes miljømæssige og økonomiske betydning, men også de kulturelle og sociale følger. Selvstyrets administration er et helt oplagt arbejdssted, men også de fire grønlandske kommuner kan være en mulighed.”

CIRCLA og den nye arktiske specialisering har et tæt samarbejde med Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik.

Arktiske Studier vil være en engelsk-sproget uddannelse. Målet er at den arktiske specialisering vil have et ligeligt antal dansk/grønlandske og internationale studerende. Det første semester i overbygningen fokuserer på kulturen og historien hos arktiske folkeslag. Andet semester handler om Arktis i en globaliseret verden, hvor både EU og asiatiske lande kappes om at spille en rolle, foruden de direkte berørte lande i Arktisk Råd.

Læs detaljer om den nye specialisering i Arktiske Studier:

http://www.arctic.aau.dk/digitalAssets/85/85303_arctic-studies-ccg-aau–2-.pdf

Ansøgningsfrist: 15. marts til 1. maj 2014 – afhængigt af statsborgerskab:

http://www.apply.aau.dk/how-to-apply-postgraduate/application-deadlines/ og

www.optagelse.aau.dk/Optagelse+kandidatuddannelse/Ans%C3%B8gningsskemaer/