Arctic Consensus opretter en erhvervsgruppe, Business Group Canada. Formålet med erhvervsgruppen er at samle virksomheder, der er interesserede i det canadiske marked.

I 2017 trådte EU’s frihandelsaftale med Canada, CETA, i kraft. CETA har gjort det meget nemmere for danske virksomheder at handle med Canada. Der er stort potentiale for mere handel med Canada for danske virksomheder. Derfor er det yderst relevant at skabe et netværk for virksomheder, der har mod på at arbejde med potentialerne i det canadiske marked.

Erhvervsgruppen etableres på tværs af brancher, størrelser og erfaringer. Fokus for gruppen vil være videns- og erfaringsdeling, opfølgning, relationsskabelse og planlægning af arrangementer for erhverv og beslutningstagere. Arctic Consensus vil fungere som facilitator for gruppen.

Som medlem af gruppen kan du være med til at definere brancher og geografiske områder. Arctic Consensus opsætter i opstartsfasen et møde og et webinar, og herefter definerer gruppen det videre forløb.

Arctic Consensus ønsker at skabe relationer mellem relevante erhvervsaktører, som efterspørger aktiviteter på det canadiske marked. Vi faciliterer interesserne og arrangerer herefter relevante aktiviteter for at imødekomme erhvervslivets efterspørgsler og behov.

I samarbejde med eT4S, European Technologies for Sustainability, vil der i 2022 være mulighed for at deltage i en delegationsrejse til Canada og herunder deltage i virksomhedsbesøg.

Webinaret afvikles den 18. juni 2021, fra kl. 14.00-16.00 (GMT+2). Det første møde i erhvervsgruppen vil blive afviklet den 17. august.

Du kan tilmelde dig erhvervsgruppen her.

Hvis erhvervsgruppen har interesse, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Frederik S. Høyer på fh@arctic-consensus.dk.