Naalakkersuisut og den danske regering nedsætter en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen skal komme med forslag, som kan fremme det kommercielle samarbejde inden for erhvervslivet i Grønland og Danmark. Dette sker på baggrund af opfordringer fra Grønlands Økonomiske Råd, der peger på de store økonomiske udfordringer, som Grønland møder i de kommende år. Det fremhæves at udnyttelse af råstof- og vandkraftressourcer, etablering af storskalaindustri m.v. vil kunne bidrage til vækst, beskæftigelse og på sigt en mere selvbærende økonomi. Arbejdsgruppen skal aflevere sin rapport til Naalakkersuisut og regeringen inden sommeren 2014.