Naalakkersuisut og den danske regering nedsætter en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen skal komme med forslag, som kan fremme det kommercielle samarbejde inden for erhvervslivet i Grønland og Danmark. Dette sker på baggrund af opfordringer fra Grønlands Økonomiske Råd, der peger på de store økonomiske udfordringer, som Grønland møder i de kommende år. Det fremhæves at udnyttelse af råstof- og vandkraftressourcer, etablering af storskalaindustri m.v. vil kunne bidrage til vækst, beskæftigelse og på sigt en mere selvbærende økonomi. Arbejdsgruppen skal aflevere sin rapport til Naalakkersuisut og regeringen inden sommeren 2014.

Naalakkersuisut og den danske regering nedsætter en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen skal komme med forslag, som kan fremme det kommercielle samarbejde inden for erhvervslivet i Grønland og Danmark. Dette sker på baggrund af opfordringer fra Grønlands Økonomiske Råd, der peger på de store økonomiske udfordringer, som Grønland møder i de kommende år. Det fremhæves at udnyttelse af råstof- og vandkraftressourcer, etablering af storskalaindustri m.v. vil kunne bidrage til vækst, beskæftigelse og på sigt en mere selvbærende økonomi. Arbejdsgruppen skal aflevere sin rapport til Naalakkersuisut og regeringen inden sommeren 2014.