I Grønland og på Færøerne er der mangel på jurister, især dem med kendskab til lokal lovgivning. Jurister uddannet i Danmark lærer kun dansk lovgivning under deres uddannelse, og skal bruge tid og kræfter på at opbygge den lokale viden når de flytter væk fra Danmark. Der er derfor en interesse for at de jurastuderende kan lære om lovgivningerne i de arktiske lande, mens de er under uddannelse.

Juraens Hus på Aalborg Universitet arbejder lige nu på at starte en jurauddannelse i Grønland i samarbejde med Ilisimatusarfik, universitetet i Nuuk. Det er planen, at uddannelsen struktureres således, at de studerende er i Danmark i perioder og følger undervisningen, og i andre perioder er de hjemme i Grønland, hvor de sammen med lokale undervisere følger med over internettet, skriver projekter og går til eksamen. Der arbejdes netop nu på at søge midler til det IT udstyr, der skal understøtte fjernundervisningen, og på at undersøge muligheden for boligudveksling. Der skal også findes personer til et aftagerpanel/Advisory Board, som skal deltage i møder 1-2 gange årligt, og give input til uddannelsens indhold og organisering, og evt. hjælpe de studerende med at finde samarbejdspartnere til projektskrivning og studiejobs.

Hvis du kunne tænke dig at vide mere, eller evt. har interesse for at deltage i aftagerpanelet, kan du kontakte Louise Faber, som er ansvarlig for Den Nordatlantiske Jurauddannelse, på faber@law.aau.dk