Som opfølgning på den netop afholdte erhvervskonference ”Viden & Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis”, oprettes der en ny mødeplatform ved navn ”V&V EIA”. På den nye mødeplatform har du og din virksomhed mulighed for at udvikle og igangsætte vidensamarbejder.

Der blev stillet skarpt på mulighederne for erhvervsudvikling og innovation i Arktis – i samarbejdet mellem erhvervslivet og forskningen – da erhvervskonferencen ”Viden & Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis” fandt sted den 16. og 17 marts 2021. På de to konferencedage deltog 85 deltagere fra erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner. Deltagere fra Grønland, Færøerne, Island og Danmark bidrog med konkrete perspektiver på erhvervsudvikling og innovation.

På erhvervskonferencen adresserede flere deltagere behovet for mødeplatforme som centrale for at udvikle og igangsætte vidensamarbejder. Altså steder hvor man kan mødes, ”date”, lære hinanden at kende og udveksle erfaringer, behov, fælles interesserer og kompetencer. Vidensamarbejder kan komme til udtryk i forskellige typer af samarbejder, hvilket kræver indsigt i muligheder og dialog med interesserede partnere både blandt vidensinstitutioner, erhvervslivet og relevante organisationer.

Som ét bud blandt flere opretter Arctic Consensus derfor en gruppe for interesserede med henblik på at facilitere vejen til vidensamarbejder. Her skal fremtidige partnere kunne finde frem til de partnere eller relationer, de har behov for. Mødeplatformen ”V&V EIA”, vil være en platform for erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner, hvor især dialog og erfaringsudveksling vil være i fokus.

Der planlægges månedlige møder, og det første vil blive afviklet i ultimo maj 2021. Hvis du eller din virksomhed/organisation er interesserede i at deltage – eller blot ønsker at høre mere om initiativet, så skriv til os på: mail@arctic-consensus.com