Her efter sommeren er Kirsten Siksne, Asbjørn Heby og Marianne Roed Abrahamsen blevet en del af teamet i Arctic Consensus.

Kirsten skal som fundraiser ved Arctic Consensus arbejde med identificering og kvalificering af strategiske partnerskaber, konsortiedannelse mellem forskning, uddannelse og erhverv, formulering af projektbeskrivelser og ansøgninger. Kirsten er uddannet bibliotekar og har flere års indgående erfaring med strategisk fundraising, projektledelse og med at styrke en organisations internationale profil fra såvel privat som offentlig sektor.

Asbjørn er ansat i løntilskud i Arctic Consensus frem til december. Han blev færdiguddannet i politik og administration på Aalborg Universitet i sommeren 2017, og er nu jobsøgende. Som sin primære opgave vil Asbjørn arbejde med North Denmark Dialogue Meetings. Herudover vil han arbejde med opdatering og udgivelse af en brochure om samarbejdet mellem Nordjylland og Grønland. Asbjørn vil desuden indgå i øvrige opgaver indenfor Arctic Consensus’ arbejde.

Yderligere startede den 15. august Marianne Roed Abrahamsen i et  praktikforløb hos Arctic Consensus.

Marianne studerer en kandidat i Europæiske Studier med Arctic Studies som specialisering på Aalborg Universitet. Hun er opvokset i Qaqortoq, og har derfra kendskab og interesse for Grønland og det arktiske område. Marianne skal blandt andet være med til at undersøge muligheden for en udvidelse af Arctic Consensus’ projekter og netværk til andre egne af Arktis, med særligt fokus på det Nordisk-Arktiske. Arctic Consensus anvender triple helix og quatro helix i samarbejder, og disse skal tænkes ind i det udvidede fokus. Arctic Consensus arbejder inden for forskellige emner (blandt andet logistik, sundhed, erhverv, kultur, uddannelse og forskning). Det er ikke et krav, at emnerne er de samme i det udvidede samarbejde, men at det kan skabe resultater til gavn for parterne i samarbejdet. Herudover vil Marianne også indgå i øvrige opgaver indenfor Arctic Consensus’ arbejde. Marianne er i praktik i Arctic Consensus frem til jul.

Vi byder Kirsten, Asbjørn og Marianne velkommen i Arctic Consensus.