Nye midler til det nordisk-arktiske rehabiliteringsprojekt mellem Aalborg, Thorshavn og Nuuk

Norden er, på lige fod med andre områder i verden, påvirket af demografiske udfordringer, som opstår fordi man i dag lever længere end tidligere. Når befolkningerne bliver ældre, skal der findes nye løsninger for at sikre en bæredygtig udvikling af velfærdsystemerne, såvel som for at bevare borgernes selvhjulpenhed. Her spiller rehabilitering en vigtig rolle, og derfor har tre nordiske arktiske kommuner valgt at indgå i et tværfagligt netværk for at kunne lære nye metoder, og dele viden med deres nordiske kollegaer.

De tre involverede kommuner er Aalborg Kommune, Tórshavnar Kommuna og Kommuneqarfik Sermersooq. Projektet bygger på et fælles mål om, at flere borgere opnår så høj livskvalitet, som muligt. Konkret kan det betyde, at en borger, der modtager hjemmehjælp kan få hjælp til at blive mere selvstændig i hverdagen, og måske helt kan undvære hjemmepleje. Det vil også medvirke til mere optimal ressourcestyring, dvs. at ressourcerne kan bruges på de mest plejekrævende i samfundet, altså borgere uden mulighed for at opnå selvhjulpenhed eller delvis selvhjulpenhed. En optimal ressourcestyring vil således medføre større social tryghed og omsorg.

De tre kommuner har i samarbejde med Arctic Consensus, udarbejdet en ansøgning til Nordisk Ministerråd med det formål at få tildelt midler til at arbejde videre med netværket. Ansøgningen blev godkendt i foråret hvilket betyder at kommunerne nu kan gå ind i fase 2, som er centreret omkring personaleudveksling på tværs af kommunerne, landene og faggrupperne.