Grønlands Økonomiske Råd præsenterer den aktuelle økonomiske situation med fokus på efteråret 2020.

Rapporten er udgivet og blev præsenteret ved et gå-hjem-møde i mandags på Ilisimatusarfik og livestreamet til digitale deltagere. Her var Arctic Consensus med. På præsentationen og i rapporten fremhæves det, hvordan der siden 2015 har været højkonjunktur, der især har været drevet af fremgang i fiskeriet og inden for bygge- og anlægssektoren. Dette har medført øget vækst og beskæftigelse i Grønland. Efter coronakrisens frembrud blev der på kort tid markant ændret ved vilkårene for den økonomiske politik. Selvom coronakrisen har forårsaget en stigning i ledigheden, så er ledigheden dog fortsat lav, og der er generel mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Rapporten kommer ind på, hvordan særligt turist- og transporterhvervene er hårdt ramt, og fortsat står overfor store udfordringer. Selvom Grønland ved coronakrisens frembrud hurtigt har formået at inddæmme smittespredningen, er det usikkert, hvornår turiststrømmene normaliseres, især efter en lang række lande i sensommeren har oplevet øget smittespredning og restriktioner. Grønland har således ikke været ligeså hårdt ramt af coronakrisens påvirkninger som andre lande.

Udover turismen er særligt fiskeriet også påvirket af den globale økonomiske udvikling, der har afledt prisfald. Den fortsatte opblussen af smitte og de afledte økonomiske effekter mindsker sandsynligheden for en hurtig genopretning af aktiviteten.

Usikkerhed om både den fremtidige sundhedsmæssige og økonomiske udvikling, påvirker også borgernes adfærd, det ses at husholdningerne holder igen med forbruget, og virksomhederne holder igen med investeringsplaner. Rapporten understreger, at hjælpepakkerne til de grønlandske virksomheder og lønmodtagere, der har været påvirket af den direkte nedlukning, har spillet en afgørende rolle. Dog vurderes det, at hjælpepakkerne kun er velegnede over en kort periode, så markedsmekanismerne ikke sættes ud af kraft.

Flere elementer spiller ind, når det kommer til den fremtidige udvikling af den grønlandske økonomi. Rapporten nævner bl.a. at: ”Økonomisk Råd og Finansdepartementet arbejder sammen med den danske DREAM-gruppe på at udvikle en model for Grønlands langsigtede økonomiske udvikling og de offentlige finanser. Det vil være et vigtigt fremadrettet reformværktøj, der bl.a. kan belyse effekter af uddannelsespolitik, skattepolitik, arbejdsmarkeds- og socialpolitik mv.”

Du kan læse hele rapporten via dette link

Formandskabet for Det Økonomiske Råd leverer uafhængige analyser af grønlandsk økonomi. Analyserne fungerer som et uafhængigt indspark i beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik. Det Økonomiske Råds opgaver består i at foretage løbende vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i den førte finanspolitik.