Arctic Consensus har i dag haft besøg af Oceans North ved Søren Stach Nielsen, til en gensidig orientering.

Oceans North er en organisation, der fremmer videnskabs- og samfundsbaseret bevarelse i de arktiske og atlantiske områder i Canada samt det vestlige Grønland. Deres mål er at fremme politikker og programmer, der tager fat på de miljøændringer, der finder sted i de nordlige marineøkosystemer, og sikrer, at de er beskyttet inden for rammerne af oprindelige folks viden, rettigheder og høring.

Oceans North støtter bevarelse af havet i partnerskab med oprindelige folk og kystsamfund.

Du kan læse mere om Oceans North her