D. 8 september deltog Arctic Consensus til oplæg af Mogens Lykketoft med fokus FN´s 17 verdensmål for Bæredygtig udvikling.

Oplægget blev afviklet på CREATE, Aalborg Universitets bygning på havnefronten i Aalborg midtby. Under sit oplæg havde Mogens Lykketoft fokus på hvordan de 17 verdensmål blev skabt, og hvad de konkret betyder. Lykketoft var formand for FN´s generalforsamling i 2015, hvor de 17 verdensmål blev ensstemigt vedtaget, og han besidder derfor en “insider” viden om processen bag tilblivelsen af disse markante verdensmål, hvilken han kunne fortælle om under arrangementet.

I sit oplæg kom Lykketoft ind på emnerne som; en bæredygtig fremtid for vore børn og børnebørn, en nødvendighed for at komme væk fra den nuværende miljø- og klimaødelæggende form for økonomisk vækst, samt fokus på ligestilling mellem køn og på mindre ulighed inden for landene og mellem landene.

Til arrangementet var der både erhvervsfolk, borgere og studerende tilstede. Efter oplægget var der Q&A, hvor det især var de deltagende erhvervsfolkene, som stillede spørgsmål til Mogens Lykketoft.

Arrangementet blev afsluttet med en fælles netværksreception.