Stine Bylin Bundgaard har nu titlen ph.d.. Hun forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen “Læring og videndeling i erhvervsnetværk på tværs af kulturelle forskelle” torsdag, d. 3 november klokken 13:00. Forsvaret fandt sted i konferencelokalet ved Center for Logistik og Samarbejde på adressen Langerak 15, 9220 Aalborg Øst.

Stines ph.d. undersøger grundlæggende, hvordan netværksrelationer opstår, udvikles og vedligeholdes og tager udgangspunkt i Aalborg Business Network, som en case, for at skabe forståelsen af network. Ph.d.’en bygger på en lang række af kvalitative interviews, hvori det undersøges, hvordan netværk fungerer, og her igennem identificeres de modeller, som er i stand til at skabe resultater for netværket. En central indsigt fra ph.d.’en var, at jo mere medlemmerne investerer i netværket, jo mere får de tilbage af netværket.

Bedømmelsesudvalget bestod af:
– Lektor Anja O. Thomassen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, (formand)
– Professor Bente Elkjær, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Uddannelsesvidenskab, Emdrup
– Professor Mats Benner, Professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lund Universitet

Stine blev vejledt af:
Lektor Michael Paulsen, institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Efter forsvaret blev der afholdt en reception, hvor både familie, venner og kollegaer var med til at fejre den nye titel sammen med Stine. Der blev holdt taler, hvor blandt andet Lise-Lotte Terp ved Arctic Consensus takkede Stine for det flotte arbejde, hendes indsats og ikke mindst udtrykte en glædelig forventning om et tæt samarbejde i fremtiden. Instituttet og Aalborg Havn var vært ved receptionen.

Foto: Arctic Consensus