Siden 2017 har Arctic Consensus været initiativtager og efterfølgende partner i et ph.d.-projekt omhandlende den grønlandske arbejdskraft. Ph.d.-studerende Verena Gisela Huppert, som både inden og under projektet har været tilknyttet Arctic Consensus, undersøger hvilke job præferencer den grønlandske arbejdskraft har. Målet er at kunne give anbefalinger til virksomhedernes nuværende og kommende tiltag med hensyn til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands Erhverv, Port of Aalborg og Arctic Consensus.

Projektet blev startet i 2017 og kommer efter planen i mål til sommer 2020.  Undervejs har projektet budt på tæt kontakt med en række grønlandske virksomheder, såvel offentlig, selvstyre-ejet og privat. Kontaktfladen var lige fra topledelse til medarbejderne på gulvet.

Baseret på de udfordringer som det grønlandske erhvervsliv oplever vil projektets resultater kunne bruges til at styrke erhvervslivet. Detaljeret viden om arbejdskraftens behov og ønsker kommer både lokale, såvel som udefrakommende virksomheder til gavn når det handler om rekruttering og fastholdelse af deres medarbejder.

Under projektets forløb er delresultaterne løbende drøftet og formidlet, både til samarbejdspartnere såvel som offentligheden. Blandt andet har Verena holdt oplæg til Arctic Futures Symposium (Bruxelles, 2019), Arctic Circle Assembly (Reykjavík, 2018), Future Greenland (Nuuk, 2017) såvel som en række interne møder hos de deltagende virksomheder.

Efter projektets afslutning til sommer venter den største og mest spændende formidlingsopgave – nemlig at formidle resultaterne til samarbejdspartnere og interessenter fra erhvervslivet. Dette vil ske gennem både foredrag og workshops til efterår 2020 på begge sider af Atlanten.

Ønskes mere information, kan Verena kontaktes via vh@arctic-consensus.com.