Stine Bylin Brundgaard, ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, har de seneste år været tilknyttet Arctic Consensus, under udarbejdelsen af hendes ph.d., som har fokus på værdien af netværksdannelse. Afhandlingen blev indleveret til bedømmelse i sommeren, og skal forsvares senere på året.

Ved Arctic Business Networks medlemsmøde, d. 24 august i Det Arktiske Hus, præsenterede Stine Bylin Bundgaard sin nyligt afleverede ph.d. med fokus på, hvordan netværksrelationer opstår, udvikles og vedligeholdes.

Hele Stines oplæg om værdien af netværk kan ses her.
 
 
I sin afhandling har Stine anvendt Arctic Business Network som case, hvor hun blandt andet undersøgte, gennem en omfattende mængde af kvalitative interviews, hvordan netværk fungerer og identificerer de modeller, der kan skabe resultater for netværket. Her var et af Stines fund, at jo mere engagerede medlemmer er i netværket, jo større gavn får de af netværket.