En fremtid i Grønland med minedrift og/eller olieudvinding aktualiserer behovet for lokal forankret kompetenceudvikling.  Arctic Consensus arbejder derfor på at understøtte forankring af viden i Grønland, blandt andet ved at undersøge muligheden for at etablere et videnshus i Nuuk. Det sker i tæt samarbejde med Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik.

Arctic Consensus vurderer, at et videnshus i Grønland kan blive et vækstcentrum for arktiske erhverv, uddannelse, forskning og innovation med en blanding af grønlandsk baserede vidensvirksomheder, grønlandske forskere, studerende og internationale virksomheder.

I første omgang indsamler Arctic Consensus viden og erfaringer fra steder, hvor samarbejdet mellem erhvervsliv og universitet fungerer forbilledligt. Dernæst er der tilrettelagt en inddragende proces i Grønland, så viden og erfaringer kan tilpasses grønlandske forhold.