Tirsdag d. 4 april blev der afholdt kommunalvalg i Grønland, som blandt andet indeholder verdens største og næststørste kommuner. I alt havde 25.059 afgivet en gyldig stemme ud af 41.036 stemmeberettigede. Således var valgdeltagelsen på cirka 61 procent hvilket er en stigning i forhold til sidste valg, hvor valgdeltagelse lå på 58,3 procent. Valgets udfald har også påvirket en omrokering siden sidste valg i 2013. Du kan danne dig et samlet overblik på www.valg.gl.

Regeringspartiet Siumut, der er Grønlands største parti, gik 6 procent tilbage i forhold til sidste kommunalvalg, men er stadig det største parti med 41,5 procent af stemmerne. Der var dog stor fremgang og tilslutning ved Inuit Ataqatigiit (IA), der går frem med tre procent og 32,4 procent af stemmerne. Partiet fik over 1.000 flere stemmer end ved valget i 2013. Ydermere sætter IA-borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, ny rekord med 2.259 personlige stemmer. Det betyder samtidig at Asii fortsætter i borgmesterembedet i de næste fire år i hendes tredje borgmesterperiode. I Kommuneqarfik Sermersooq er der 12 nye medlemmer, ud af de 19 i kommunalbestyrelsen.Læs mere om den nye kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersooq her.

På landsplan gik partiet Inuit Ataqatigiit 4,6 procent frem i forhold til valget i 2013. Det endelig resultat er således, at IA-kandidaten Ane Hansen fra Aasiaat, har også fået borgmesterposten i den kommende Qaasuitsoq Kujalleq kommune med 350 personlige stemmer. Yderligere bevarer Siumut borgmesterposterne i de 3 øvrige kommuner i Grønland. Med fordelingen af borgmesterposterne, er tre ud af de fem borgmestre kvinder i Grønland – til sammenligning er andelen af kvindelige borgmestre Danmark under 10 procent.

Det er første gang Partii Naleraq har stillet op til kommunalvalg, og har fået 4,6 procent af stemmerne på landsplan. Hos Demokraterne var der også fremgang med 1,8 procent, og Atassut blev reduceret med 1,1 procent. Du kan se den samlede oversigt over partierne her.