Udenrigsministeriet inviterer onsdag den 23. november 2016 kl. 8.30 – 16.00 til konferencen RUMMET KALDER ARKTIS: Nye forretningsmuligheder for rumbaseret infrastruktur i Eigtved Pakhus.

Konferencen, der bliver åbnet af udenrigsminister Kristian Jensen, sætter fokus på aktuelle offentlige initiativer til styrkelse af satellit- og telekommunikation i Arktis. Programmet er bygget op omkring analysen af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis, den første nationale rumstrategi samt Arktisk Råds kortlægning af det fremtidige satellit- og telekommunikationsbehov i Arktis.

Fælles for disse initiativer er, at de tager udgangspunkt i et politisk ønske om et styrket offentlig-privat samarbejde. Konferencen vil derfor give et overblik over alle initiativerne samt mulighed for at indgå i en drøftelse med repræsentanter for relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og virksomheder om deres virkeliggørelse.

Efter oplæggene vil der være mulighed for at deltage i én af tre workshops:
– Workshop I: Kommunikation
– Workshop II: Overvågning og jordobservation
– Workshop III: Navigation

Alle tre workshops vil inden for hver deres fokusområde stille skarpt på de konkrete forretningsmuligheder og give deres bud på besvarelsen af disse spørgsmål:

– Hvilke forretningsmuligheder er der?
– Hvilke udfordringer og barrierer skal ryddes af vejen for at realisere forretningspotentialer?
– Hvilke partnerskaber kan gøre det muligt?

Udenrigsministeriet vil i løbet af konferencen byde på frokost og forfriskninger til deltagerne.

PRAKTISK INFORMATION

Hvornår
Onsdag den 23. november 2016 kl. 8.30 – 16.00.

Hvor
Eigtved Pakhus
Strandgade 25
1401 København Ø (5 minutters gang fra Christianshavn Metro-station)

Tilmelding og tilmeldingsfrist
Deltagelse i konferencen er gratis. Alle interesserede inviteres til at deltage i konferencen. Ved tilmelding bedes du oplyse navn, virksomhed/myndighed samt hvilken workshop, du ønsker at deltage i. Tilmeldingen sendes til Udenrigsministeriet på mailadressen: arktiskkonference@um.dk.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 16. november kl. 16.00.

Ordstyrer
Per Bech Thomsen, journalist og forfatter.

Foto: Arctic Consensus