Onsdag er Seashow nået til den næste by på ruten for messen; Paamiut.

I Paamiut er der ‘åbent Skib’ på Sarfaq Ittuk fra kl. 14:00 – 16:00 og igen fra kl. 19:30 – 20:30, hvor alle byens borgere og andre interesserede er velkomne til at komme ombord og snakke med messeudstillerne.

Aktørerne er inddelt i tre spor; uddannelser, efterskoler og en erhvervsdel, som er fordelt på tre forskellige steder på skibet – der er skilte på skibet, som viser vej. Arctic Consensus er placeret i erhvervsdelen på skibet sammen med blandt andet Air Greenland, Nukissiorfiit og Arctic Education Network, blandt mange andre.

Gårsdagens program i Nuuk indeholdt, udover åbent skib, blandt andet også virksomhedsbesøg hos Nuuk Couture og besøg ved Center for National Vejledning, samt en netværksmiddag ombord, hvor erhvervsliv, beslutningstagere og uddannelsesaktører fra Nuuk deltog.

Efter åbent skib i aften i Paamiut sejler skibet direkte videre mod Qaqortoq, hvor messen er åben i morgen torsdag.