Arctic Consensus deltog d. 28. november 2018 i et seminar vedrørende det geopolitiske stormagtsspil i Arktis

Seminaret “Det Geopolitiske Stormagtspil i Arktis” blev afholdt i Århus, og var arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab. Seminaret henvendte sig til hhv. private, erhverv, samt studerende, som alle har en interesse i den arktiske dagsorden. Arktis har igennem årene fået en endnu større bevågenhed og rolle når man taler international politik. I takt med at klimaforandringerne ændrer landskabet, så ændres også de økonomiske muligheder, som er forbundet til udvinding af olie, gas, mineraler samt nye handelsruter og søveje. Det internationale politiske lederskab har ændret sig markant med Donald Trump i USA, alt imens at Europa befinder sig i en ustabil konflikt med Rusland over Krim og det østlige Ukraine. Rusland har øget oprustningen af sin arktiske flåde, og Kina har udviklet sig til en større magt med store globale ambitioner, og som udviser interesse for investeringer i den grønlandske infrastruktur, og alt dette sker imens, at mindre stater som Danmark/Grønland og Norge opererer i dette geopolitiske stormagtspil.

Formålet med seminaret var at belyse og debattere arbejdet med Ilulissat-erklæringen – tanken bag skabelsen, samt dens betydning i dag. For at belyse disse emner bedst muligt, bestod dagens oplægsholdere blandt andet af ambassadør Peter Taksøe-Jensen, som blandt andet var med til at stable Ilulissat-erklæringen på benene. Han talte om tilblivelsen af erklæringen, den diplomatiske proces og udfordringer i forhold til den nuværende geopolitiske situation. Den norske ambassadør, H.E. Aud Kolberg talte om det norske perspektiv i relation til Ilulissat-erklæringen. Og afslutningsvis var der panel-oplæg bestående af lektor Ulrik Pram Gad, lektor Mette Skak og lektor Jon Rahbek-Clemmensen, som alle talte om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis set henholdsvis fra Rigsfællesskabet, Rusland og den bredere internationale politiske scene.