Arctic Consensus har været medlem af styregruppen i Arctic Futures Symposium siden 2014, og har bidraget med den indholdsmæssige forberedelse og gennemførelse af selve symposiet. Arctic Futures Symposium har for Arctic Consensus og vores samarbejdspartnere spillet en stor rolle, da dette har været en af indgangene til beslutningstagere og arktiske interessenter i EU-regi.

Lise-Lotte benyttede de sidste minutter af styregruppemødet til at informere om Arctic Consensus’ afvikling og rettede en stor tak til alle partnere i styregruppen. Vi håber at se mere til vores kollegaer fra styregruppen i fremtiden.

Seneste Arctic Future Symposium blev afviklet i december 2021 i et hybridformat, hvor der både var fysisk og digital deltagelse. Titlen på symposiet var Meeting our Challenges og dækkede blandt andet bæredygtig entreprenørskab og erhvervsudvikling i Arktis samt de socioøkonomiske konsekvenser grundet klimaforandringerne. Vigtige emner i forhold til arktiske egnes fremtid.