Fra d. 11 – 15 september blev den årlige uddannelses- og erhvervsmesse SeaShow afviklet ombord på skibet Sarfaq Ittuk.

Messen kom i år forbi byerne Nuuk, Paamiut, Qaqortoq og Nanortalik, hvor der i alle byerne var stor interesse for messen blandt borgerne samt ikke mindst de deltagende messeudstillere ombord – hele 1500 besøgende på messen. Yderligere var der i hver by aktiviteter, hvor messeudstillerne kunne få et indblik i de uddannelses- og erhvervsmuligheder der er i hver by. Ved standende på messen var både grønlandske og danske erhvervs- og uddannelsesaktører repræsenteret.

Arctic Consensus deltog som et led i erhvervsdelen af messen. Her fik vi stort udbytte af at tilbringe tiden ombord på Sarfaq Ittuk sammen med de andre aktører, hvor særligt netværket blev udvidet og styrket. Ligeledes gav virksomhedsbesøgene i byerne, hvor skibet lagde til, øget indblik i de muligheder og udfordringer, som præger projekter og tiltag i Grønland.

De projekter og tiltag, som blev diskuteret ombord på skibet og under virksomhedsbesøgene glæder vi os til at komme i gang med. Vi ser frem til at få gang de nye relationer og samarbejder der er skabt på tværs af Atlanten.