CIRCLA – Centre for Innovation, Research in Culture and Learning in the Arctic – på Aalborg Universitet arrangerer et ugekursus for kandidat- og ph.d. studerende i Sisimiut i maj.

Emnet Alsidig bæredygtig udvikling er blevet et tilløbsstykke.

Vi har 15 pladser og måtte afvise 50, der var velkvalificerede deltagere til kurset, oplyser lektor Robert C. Thomsen fra CIRCLA. Han fortæller, at den overvældende tilslutning kommer efter at invitationen er sendt ud via universitets netværk.

Ordet alsidig betyder, at bæredygtig udvikling ikke blot skal anskues ud fra en miljømæssig vurdering, men også ud fra en kulturel og samfundsmæssig vurdering.

Arctic Consensus direktør Thorkild M. R. Lauridsen hilser det velkomment, at nordjyske kompetencer – i dette tilfælde universitetets – på denne måde bruges aktivt i det grønlandske samfund.

Finansieringen kommer fra centralt hold i Danmark. Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget midler til University of the Arctic – et virtuelt universitet, som har bedt CIRCLA og Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik om at arrangere ugeseminaret i Sisimiut den 11-15. maj.

At ugeseminaret om Alsidig bæredygtig udvikling er blevet et sandt tilløbsstykke håber CIRCLA også vil give sig udslag i, at der melder sig tilstrækkeligt mange studerende til det nye initiativ Arktiske Studier. Det er en specialisering af kandidatuddannelsen Kultur, Kommunikation og Globalisering, CCG, netop med hovedtema om bæredygtig udvikling.

Sommerskolen afvikles hos Danmarks Tekniske Universitets ARTEK uddannelse i Sisimiut.

http://www.arctic.aau.dk/events/Event//uarctic-circla-summer-school-may-2014.cid97385

http://www.uarctic.org/Frontpage.aspx?m=3