Tidligere på året afviklede vi erhvervskonferencen ”Viden og Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis”. Vi har arbejdet videre med nogle af de gennemgående temaer og har udarbejdet materialer til virksomheder og organisationer, som er interesseret i hvordan man forholder sig til udfordringer og løsninger i forbindelse med vidensamarbejder mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet.

På konferencen fandt vi frem til, at erhvervsliv og vidensinstitutioner fremadrettet kan blive endnu dygtigere til at sikre en bedre og mere bæredygtig udvikling i Arktis, ved øget dialog, ved at udvikle et fælles sprog og ved at skabe en forståelse for, at der er noget værdifuldt i det for alle parter. 

Der findes nu en række materialer om hvordan vi kan imødekomme de udfordringer og muligheder der ligger i at øge samarbejdet og udviklingen mellem vidensinstitutioner og virksomheder. 

I udgivelsen; White Paper, Viden & Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis, udarbejdet af AAU Arctic, Aalborg Universitet og Arctic Consensus, stiller vi skarp på mange af de udfordringer og muligheder som ligger i at skabe et samarbejde på tværs af erhvervslivet og vidensinstitutionerne. Den giver konkrete anvisninger og eksempler på, hvordan man kommer i gang eller yderligere styrker udvikling og innovation for bæredygtig udvikling i Arktis, gennem videnssamarbejder.

I forlængelse af overstående, har vi indhentet kontaktinformationer og samarbejdsmuligheder på relevante vidensinstitutioner i Rigsfællesskabet, til brug for erhvervsliv og organisationer, som ønsker at indgå i et videnssamarbejde med en universitetsstuderende eller en forsker. Oversigten hedder “Find Dit Videnssamarbejde” og dækker 10 universiteter i Rigsfællesskabet, med information om universiteternes indgange i forhold til arktiske samarbejder, samt oversigt over universiteternes forskningsområder.

Hvis du som virksomhed gerne vil indgå i konkrete samarbejder med vidensinstitutionerne, kan du i vores nyeste udgivelse: ”Praktikpladser og projektsamarbejder” få indsigt i hvordan du og din virksomhed sammen med en studerende kan udforske og skabe ny viden gennem flere former for samarbejde. Du kan læse hvordan du som virksomhed skal forholde dig til samarbejdet med en studerende og du får en oversigt over hvad du kan forvente af sådanne samarbejder. Materialet er udarbejdet og udgivet i samarbejde med lektor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, Robert C. Thomsen.

Du finder alle materialer her.